Brige na Brig

Hvaljen Isus i Marija dragi naši čitatelji!

U utorak, 30. studenog okupili smo se na našem najdražem mjestu, na našem Brijegu. Naša Frama je organizirala duhovnu obnovu za sve župljane pod nazivom “Brige na Brig”. U 19:00 sati slušali smo predavanje našeg duhovnog asistenta, fra Augustina Čordaša, koji je govorio na temu apokalipse. Apokalipsa na grčkom jeziku znači otkrivenje i kada ljudi razmišljaju o njoj, na pamet im pada samo velika katastrofa koja će dovesti do svršetka svijeta. Prema Bibliji, mi kršćani očekujemo završetak ovog razdoblja, a ne svršetak ovog planeta. Za kršćane, apokalipsa je blagoslovljena nada otkrivenja Isusa Krista u slavi. Drugim riječima, kada slušamo o apokalipsi, trebali bi biti ohrabreni i ispunjeni nadom jer dan Kristovog povratka nama će biti slavno ispunjenje Božjeg otkupljujućeg obećanja. Stoga ubuduće kad čujemo o apokaliptičnim događajima, primimo to kao poruku od Boga koja nas potiče da se pomirimo s Njim po vjeri u Gospodina slave, Onoga kojeg se očekuje – Isusa Krista. Nakon predavanja, pjevali smo i postavljali fra Augustinu pitanja koja su nas najviše zanimala vezana uz ovu temu. Na samom završetku, u 20:00 sati, imali smo klanjanje. Tu smo dobili priliku opet se susresti sa Isusom Kristom i zahvaliti mu za sve što je učinio za nas. Tišina je vladala crkvom, a naša srca su Mu beskrajno zahvaljivala za još jednu duhovnu obnovu.
Mir i dobro!