Dnevnik jedne framašice

Dragi dnevniče!
Poniznost, skromnost, samozatajnost, šutnja, služenje.
Kojih velikih pet vrlina vidim u ovim riječima. Vrline koje te stvarno približavaju Bogu jer kad posjeduješ ovih pet vrlina sigurno puno lakše osluškuješ Njegovu riječ, odnosno sigurno tada ona puno glasnije odzvanja u tvome srcu. Mislim da svi nekako čeznemo u životu da posjedujemo neku od ovih vrlina, a kamoli tek da s milošću primimo sve njih i živimo po njima.
A upravo tako je živio sv. Josip. Svetac šutnje, svetac poniznosti, svetac skromnosti,…
Koliku veličinu nam otkriva Njegov život! Upravo zbog ovih vrlina, koje je gradio i posjedovao, bio je dostojan primiti milost biti Isusovim zemaljskim ocem, gledati ga kako raste, štititi ga i odgajati (iako sam posve sigurna da dužnost odgoja nije bila ni potrebna, ali u toj malenosti djeteta se Bog želio poistovjetiti s nama ljudima).
Šutnja koju je posjedovao mu je omogućavala da u bilo kojem trenutku bude otvoren čuti Božji glas, poniznost – živjeti sveto put koji mu je Bog darovao bez da se uzoholi, skromnost – prihvatiti da mu život tako blizu Bogu može podariti sve, ali da mu to sve nije potrebno, a samozatajnost i služenje – ostaviti po strani sve svoje osobne želje, potrebe i ciljeve radi veće dobrobiti za čitavo čovječanstvo, a da pritom ne ističe sebe.
Koji moćan život, čovječe… Tako si blizu Kristu svo vrijeme, a ipak tu “privilegiju” odbijaš prihvatiti kao takvu, već prepuštaš čitavog sebe Bogu i posve Njemu služiš. Ali Bog to i prepoznaje i nagrađuje. Sve ono što Josip ne uzima hvalisavo za sebe i ne iskorištava mogućnost uzvisiti sebe, Bog nagrađuje višestruko mnogo većim dobrom nego je Josip mogao očekivati. Upravo ono što se često puta čuje – ako predaš cijela sebe Kristu, On ti pruži nešto posebno, nezamislivo i daje ti stostruko više.
Neka nam sv. Josip bude uzor i primjer kako trebamo živjeti.
Iako se čini daleko nemoguće u vremenu kakvom jesmo i daleko od onoga što možemo postići, ako predamo cijela sebe Kristu On sve čini mogućim.
S Bogom svojim preskačem zidine!