Duh Sveti u našim životima

Duše Sveti, Ti sve znaš, Ti nas ljubiš i voliš kao Božju dječicu, Ti znaš sve naše prepreke i strahove i pomažeš nam da ih pređemo iz dana u dan. Ti znaš kada sjednemo, legnemo, ustanemo, Ti sve znaš i uvijek si uz nas kao treća božanska osoba. Tebi je poznato da Te volimo i ljubimo. Hvala Ti, Duše Sveti što nas vodiš kroz život. Hvala Ti, Duše Sveti na ovome što si učinio, a posebno Ti hvala što sam Te iskusila i primila u sakramentu Svete krizme. Hvala Ti za moju obitelj, Duše Sveti hvala Ti za moje sestre i braću koja rade na bilo koji način.

Hvala Ti za sve!