Grupni s Đuturumima

Hvaljen Isus i Marija!

I ovoga petka održao se naš službeni sastanak na Brigu. Na početku smo se pomolili i poslušali obavijesti, a nakon toga podijeljeni smo u grupe. Sastanak su vodili naši stari framaši – Đuturumi. Pričali smo o Frami, o našim iskustvima, svemu što nam je dala te o savršenom framašu. Đuturumi su nam podijelili papiriće na kojima smo napisali jednu lijepu osobinu framaša pokraj nas. Kada smo spojili te papiriće, shvatili smo koliko je svatko od nas važan Frami te kako svi mi zajedno činimo savršenog framaša. Također, postavljali smo Đuturumima pitanja o njihovom framaškom putu te smo čuli i razne anegdote.
Do sljedećeg petka,

Mir i dobro! 🤍