Molitva sv. Ignacija

Ja ljubim te, o Bože moj
Da mogu biti sasvim tvoj!
Ja Tebi dajem sebe sva,
Daj da me milost očuva!

Očisti moje sjećanje,
Da samo misli na tebe.
Prosvijetli duh i razum moj,
Iz njega sve zlo otjeraj.

Nek’ volja uz te pristaje,
Nek’ srca nam se udruže,
Što posjedujem, što jesam,
Sve tebi rado uzvraćam.

Od tebe sreća dolazi.
Sve nek’ se tebi povrati,
Kud želiš, mene šalji ti,
Sve tebe neka proslavi.

A milost svoju, ljubav svu,
O Bože, meni podaj nju!
Toliko s njome bogat sam,
Da drugo sve sad ostavljam.
Ti budi moj, a ja sveđ tvoj
U vječnoj sreći blaženoj!