Molitveni sastanak

Hvaljen Isus i Marija dragi čitatelji. 😇
Bogu hvala, kao i dosad, imali smo priliku petak provesti na našem Brigu.
Ovog petka smo imali noviji tip molitvenog susreta.
Započeli smo susret sabrani u tišini kako bi srcem mogli izmoliti Gospinu krunicu na naše osobne nakane, razmatrajući Isusovu muku kroz žalosna otajstva.
Onda smo nastavili sastanak s obavijestima za idući tjedan i rasporedili se u četrnaest manjih grupica. Simbolično četrnaest jer je svaka grupa pisala molitvu za jednu postaju Križnog puta.
Blagoslovljeni i radosni uputili smo se našim kućama jedva čekajući idući susret.
Do idućeg susreta mir vam i dobro. 🤍🥰