Naš petak – grupni sastanak

Hvaljen Isus i Marija, dragi čitatelji!

Došao je još jedan petak, a s njim i još jedan sastanak na frami. Uz kraj ovog užurbanog polugodišta petak je donio i priliku odmoriti se uz framaše, priliku biti svoj na svome. Sastanak je s počeo u 19h u crkvi gdje nam je predsjednica pročitala obavijesti, a nakon toga smo se uputili u galeriju gdje smo se podijelili u grupe.

Počeli smo uz molitvu i igru te tako se približili temi: Neka bude volja Tvoja . Shvatili smo da smo se svi suočili s pitanjem Koja je Božja volja u mom životu? Neki ljudi čak čudno gledaju ako joj se prepustimo. Možemo li biti zahvali Bogu i za bolesti i loše dijagnoze što nas snađu?

Znamo da ljudi oko nas sve što se dogodi pripisuju Božjoj volji ili sudbini. Sudbina kao takva, kao da je život isceniran od Boga u svakom trenutku od rođenja od smrti ne postoji. Istina je ipak da Bog zna sve jer je u njegovoj svemoći nemoguće sakriti bilo koje stanje našeg srca, no mi u svemu imamo slobodnu volju. Možemo se prikloniti Božjoj volji i pouzdati u Njega ili pak stranjati i slobodno izabrati grijeh.

Govorili smo i o iskorištavanju naše slobode i o zloj riječi što se ustanila u našem životu npr. kao horoskop. Samo nam Biblija nudi Živu Riječ koja s nebesa dolazi nama. Sloboda koju uživamo dar je od Boga no ne znači da smo “oslobođeni“ od posljedica koje naša djela donose pa tako i grijeh.

Božju volju je tako teško spoznati i prihvatiti no mi smo kroz ugodan razgovor došli do pravih odgovora- moliti za nju je ključno.

Mir i dobro!