Ostavi sebe i naći ćeš Isusa

Gospodin: “Sinko, ostavi sebe i naći ćeš mene. Nemoj birati i nemoj ničega svojatati pa ćeš uvijek biti na dobitku. Dodat će ti se naime i veća milost čim se predaš i ne tražiš sebe više natrag. Uvijek i svaki čas se predaj Meni: kao što u malom, tako i u velikom. Ništa ne izuzimljem nego hoću da budeš lišen svega. Inače, kako ćeš moći biti moj, i ja tvoj, ako ne budeš lišen svake samovolje i iznutra i izvana? Što prije to učiniš toliko bolje za tebe; a što potpunije i iskrenije, toliko ćeš mi biti miliji i više ćeš biti na dobitku.
Neki se predaju, ali uz stanovitį izuzetak; ne pouzdaju se naime posve u Boga pa se nastoje poskrbiti za sebe. A neki opet s početka sve prikažu, ali poslije kad navali napast, vraćaju se na svoje pa stoga vrlo malo napreduju u kreposti. Ovi neće doći do prave slobode čista srca ni do milosti miloga drugovanja sa mnom, ako se prije potpuno ne predadu i svakodnevno ne žrtvuju: bez toga nema i neće biti blaženog sjedinjenja sa mnom. Rekao sam ti vrlo često i sada ti opet kažem: ostavi sebe, predaj se, pa ćeš uživati veliki unutarnji mir. Daj sve za sve, ništa ne ispituj, ništa ne zahtijevaj natrag; stoj posve i bez krzmanja uza me i imat ćeš me. Bit ćeš slobodan u srcu i neće te obuzeti tmine. Oko toga se trudi, za to moli, za tim teži; da se možeš svega odreći, i lišen svega slijediti siromašnog Isusa; umrijeti sebi, a živjeti zauvijek meni. Onda će nestati svih ludih maštanja, štetnih smutnja i suvišnih briga. Onda će nestati i pretjerani strah; i neuredna će ljubav umrijeti.”