Priprema, pozor, sad!

Na početku nove godine uvijek se postavlja pitanje što ćemo promijeniti, što novo učiniti, koje nove odluke donosimo i čega ćemo se držati? Ova pitanja se neprestano provlače kako kroz medije tako i kroz nas same. Svaki čovjek se u svom srcu i svojoj pameti pita a što sad? Ono što je meni zanimljivo da svatko osjeća potrebu kao da nešto mora učiniti, kao da mora napustiti starog čovjeka i prionuti uz nešto bolje i svježije. Ta potreba se javlja kad se svi ovako nađemo na početku nečega velikog i nečega što traje jedan duži period kao što je godina.
Vrijeme za promjenu
Ljudi imaju i pravo! Svi se mi držimo one „po jutru se dan poznaje“ pa vodeći se time zaključujemo da ako marljivo započnemo godinu, takva će nam biti cijela te možda se izbavimo iz nekih nevaljalih navika. To je pohvalno, ali isto tako ne smijemo se ograničavati samo na početak godine. Ja bih skrenuo pažnju na nešto puno kraće, ljepše i sigurnije, a to je dan.
Dobar dan svaki dan
Prisjetimo se da ne postoji pravi trenutak za promjenu na bolje, da tu odluku ne valja odugovlačiti te da je pravi grijeh odgađati dobro. Ne trebamo čekati novu godinu. Prilika za promjenu nas samih pruža nam se svaki dan. Svako jutro, svaki izlazak sunca je znak da danas možeš biti bolji, da je jučerašnji dan i jučerašnji problem ustupio mjesto novome danu i novoj nadi. Zar to ne daje ljepotu životu? Učinite sebi uslugu i odlučite se za dobro!
OŽP
Jedini problem u svemu tome je što od pustog razmišljanja o novome zaboravimo ono što već jesmo. Ponekad zbog toga ugušimo ono naše osnovno poslanje. Bilo bi dobro da možda ovaj put umjesto donošenja novih odluka poradimo na obnavljanju našeg osnovnog životnog poslanja (OŽP). Što je OŽP?
Osnovno životno poslanje je ono poslanje koje ti je životno dodijeljeno. Možda si brat, sestra, majka, otac, susjed, prijatelj, kolega, poznanik… Dakle to su ta poslanja koja počesto zanemarimo i ostavimo po strani. Zaboravimo lijepo održavati ove relacije i odnose s ljudima, a upravo to je nešto najdragocjenije što imamo. Koliko samo ljepote i dobrote možemo unijeti u nečiji život time što ćemo biti dobar brat, otac, supružnik, prijatelj i dobra sestra, majka, supruga, prijateljica. Zato na početku ove godine, ali i svakog dana odluči se biti dobar čovjek i sve ono što čovjek može biti u svom osnovnom životnom poslanju. To je tako jednostavno, naizgled skromno, ali dovoljno za svakoga.