Sva je moja nada u Tebi…

Pogledaj. Pogledaj ovaj plamen, ljubljeno moje.
To…to sam Ja, tvoj Otac. Vidim svoje umorno dijete koje više ne može, nema snage i gubi vjeru, gubi nadu, gubi Mene. I zato sam ovdje. Čujem svaku tvoju riječ i svaki tvoj vapaj, dijete moje. Ne kloni, vidio sam svaku tvoju borbu. Tvoji padovi su vježba za konačnu pobjedu.
Vidim da prolaziš kroz more teških trenutaka, ali Ja ću učiniti da hodaš tim morem. Stižem, Moj dolazak se bliži.

Zatvori svoje oči, možda će biti bolje. Boli.
Boli svaka riječ, svaki dodir, svaka misao i zato maleno, ne otvaraj oči. Ako nije dobro, nije kraj, ali ne gubi vjeru, ne gubi nadu jer ona dolazi.

Pred tobom se dijete moje, sada nalazi put, put koji te vodi do Mene. Koračaj laganim korakom i stići ćeš, samo Mi se prepusti. Otvori Mi svoje srce. Zapalit ću vatru u tebi i neka tvoje srce gori od Moje ljubavi. Ne zaboravi, kada srce vjeruje, Ja djelujem.
Otvori oči, pogledaj gdje sam te doveo. Pogledaj ovo svjetlo u tami.
To je svjetlo koje će te voditi dalje, a to sam Ja, Isus Krist Spasitelj.

Dijete moje, lagani vjetar sada puše i gasi Me, ali ti Me čuvaj. Za tebe se nikada ugasiti neću. Imaj vjere i imaj nade. Iščekuj Moj dolazak i ne brini, za par dana, znat ćeš koga trebaš slaviti.