Božja ljubav

Hvaljen Isus i Marija dragi framaši!
Prošao je još jedan tjedan u školi, samim time došao je i naš sastanak. Ovaj put imali smo gosta predavača, fra Tomislava Crnogorca, koji nam je u svom predavanju govorio o Božjoj ljubavi. Na početku predavanja ispričao nam je situaciju u kojoj se nedavno pronašao. Naime, morao je voditi sprovod jednog djeteta i baš tada je vidio Živoga Boga u djetetovu ocu. Kako? Dok su svi bili tužni, otac je bio radostan i miran jer je njegovo dijete sada anđeo na Nebu, jer je znao da je to dijete sada s Bogom. Trebamo razmisliti koliko smo puta bili ljuti na Boga, koliko smo Ga puta upitali ‘Zašto?’, a ljudi koji su ljuti na Boga ne razumiju kako osobe mogu biti sretne i radosne kad pate. Moramo biti svjesni da nam je Bog najveći prijatelj i uvijek je tu s nama, pogotovo u patnji. Govorio nam je i o važnosti Sv. Mise te o samoj važnosti nas ljudi, koliko je Bog slab na nas, koliko nas je, zapravo, žedan. Moramo biti svjesni koliko je Njegova ljubav neizmjerna. Primjer nam je i grešnik koji je visio na križu pored Isusa, grešnik čije su riječi ‘Sjeti me se.’ bile dovoljne Isusu da ga primi u svoje Kraljevstvo. Svi se mi možemo promijeniti i to pomoću ljubavi i oprosta, pomoću dva najvažnija dara koja smo primili od Boga. On sam nam se objavio u Isusu kao onaj koji ljubi i oprašta. I pred Bogom se sudimo prema ljubavi, a ne prema grijesima. Ne smijemo suditi druge, jer jedini i pravi sudac je naš Gospodin.

Mir vam i dobro!