Cijela Framaška godina u jednom sastanku

Hvaljen Isus i Marija, dragi naši čitatelji!

Došao je petak, a s njim i naš službeni sastanak. Ovaj petak smo nakon molitve i pročitanih obavijesti dobili anketu. Framaši su anketu ispunjali anonimno, a tu su bila pitanja o radu Frame kroz ovu godinu, o sastancima, sekcijama, radu vijeća i animatora, te općenita pitanja o aktivnosti Framaša za kraj. Nakon ispunjene ankete, zaputili smo se u galeriju na razgovore s članovima vijeća. Bili smo raspoređeni po prostorijama, a tu smo mogli iznijeti svoje pohvale i kritike. Sastanak je kao i svake godine bio jako koristan, pogotovo za vijeće te se nadamo da će im ovo pomoći da naše već odlično bratstvo učine još boljim.

Bvb ❤️