Idi pred Isusa

Dođi mu sa svojom ljutnjom i nervozom, sa svojom nezahvalnošću i nezadovoljstvom, sa svojim strahovima i tjeskobama, sa svojim križevima i teškoćama, sa svim svojim pitanjima i sumnjama. Dođi i ništa ne moraš govoriti, ništa ne moraš skrivati, ta On te ionako čitavog proniče i poznaje. Samo budi tu, ispred Njega i gledaj Ga. Sunčaj se u Njegovoj prisutnosti, stavi sve pred Njega. Ostavi sve tu, do Njegovih nogu.

Njega tvoji osjećaji i poteškoće ne mogu spriječiti da te ljubi. On gleda tebe, a ne tvoje greške i propuste. On ljubi tebe jer te stvorio, stvorio te jer te ljubio. Dopusti Mu da te voli, da skine sve terete s tebe koji te vuku snažno ka dnu. Nije tebi mjesto na dnu, ti si Božje dijete, rođen za visove i letove. Za let si dušo stvorena. Upravo ti. Trči k svome Spasitelju u zagrljaj, dopusti Mu da te oporavi, ozdravi, oslobodi i iscijeli, jer sam On to može. Nemoj danas ostati u ljutnji, nemoj u nezahvalnosti svoga srca večeras usnuti, nemoj oči na počinak sklopiti dok Njemu nisi predao sve, i dobro i loše od ovoga dana i svakoga prije. Idi k Isusu i onda kada Mu nemaš šta drugo dati osim tvoje slabosti, i tad će te raširenih ruku primiti i svoju snagu će u tvoje srce izliti. On došao je da ti život imaš, u punini da ga imaš, a ne da živiš polovično. On ti se cio nudi u Euharistiji, idi k Njemu. Ne dopusti da pored izvora žive vode ostaneš žedan. Isus je  uvijek tu za tebe, budi i ti tu za Njega i onda kada ti se čini da se sve raspada. Tek tada, tek tada dušo draga, On započinje nešto novo.