Ljubav – ahav

Hebrejska riječ ljubav ( אהב – ahav) ima značenje osigurati i zaštititi ono što nam je dano kao vrijedan i dragocjen poklon. Ljubav se može na toliko različitih jezika imenovati, no koja bi za nas bila prava definicija ljubavi?

U Bibliji svatko ima svoj način priznanja ljubavi. Za Blaženu Djevicu Mariju neizmjerna ljubav prema Isusu bila je dana preko žrtve i vjere majke u Boga, odnosno predavanjem Isusa Njegovome ocu, dok je Josipa ljubav prema Mariji bila u obliku zaštite, sigurnosti i očuvanja.

Zapitaš li se što je za tebe ljubav?

Je li to borba u odnosu da prebrodite razlike, mir kada je teško, ili pak istina?

Za mene, definicija je ljubavi svo troje zajedno jer samo istina može ljubiti, samo borba može zbližiti, samo mir može dopustiti da osjetiš ljubav. Zar nisu sve te tri riječi sažete u Kristu? Dan nam je najbolji mogući primjer kako ljubiti i biti ljubljen.

“Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.”

Ovaj citat iz poslanice Korinćanima govori nam koliko ona samo predstavlja snagu, da se samo s njom može postati nepobjedivim, kako samo uz nju sve ostalo dobiva svoj smisao, odnosno VJERA/NADA/MIR dobivaju upotpunjenje u jednakim mjerama. Zar je Abraham mogao biti toliko strpljiv, da nije volio Sarah, zar je Josip mogao odgojiti Isusa, da nije volio Mariju. Kakva ljubav to mora biti da je Isus kroz nju mogao odrasti, kroz njihov odnos i vjeru u Boga da postane naš Spasitelj.

Kažu da je danas teško pronaći pravu ljubav ili da svatko gleda svoju korist, danas nema dobrih cura/momaka, no što tražimo? Jesmo li mi samo za ljubav koju bismo primili ili i za onu koju želimo dati? Teško je shvatiti kako nas je Bog stvorio da uvijek nesebično dajemo od čega smo stvoreni, kao plodovi najveće istine i bliskosti. Da samo tako najveća zla i borbe možemo prebroditi i pobijediti. Koliko je god nama neshvatljivo, LJUBAV I VJERA su usko povezani, jedno bez drugoga ne može niti je moguće postići istinsku radost ukoliko to dvoje nije upotpunjeno.

Nažalost većina ljudi danas tijekom vremena provedenog u braku zapusti svoje vrijeme da unese dovoljno ljubavi u odnos, to nije samo obična imenica kojom izražavamo sreću, odnosno pozitivne događaje, zar ne bismo trebali, kada je najgore, istaknuti ju još više, još više izvući sve ono što smo godinama hranili, da u teškim situacijama ona izvlači. Samo ona drži dvoje ljudi u zajedništvu. Površan odnos i razgovor ne mogu uroditi plodovima koji bi živjeli puninu istine.

Ako smo već stvoreni da ju oživimo, zar ne želimo svi na ovome svijetu osjetiti ono najljepše što nam život daje, a živjeti možeš samo ako si svjestan da si voljen. Najveća ljubav koju smrt ne može rastaviti ljubav je Boga prema tebi, potom tvoga partnera koji ti je zajedno s tobom ratnik u ovome svijetu, da kada dode smrt, zajedno dosegnete najveći nivo ljubavi, a to je kao dijete u naručju svoga Oca. Život se sastoji od nivoa, birati partnera je kao da biramo svoju snagu i puninu za svu ovu borbu ovoga svijeta, bilo da imaš dvadeset godina, bilo petnaest, bilo trideset pa dalje, da sve ovo što bi prošao sakramentom na dan kada izgovoriš dok nas smrt ne rastavi da s ljubavlju prebrodiš sve, da u životu dosegneš mir, da u borbi osjetis bliskost, jer samo tako ovaj život možeš osjetiti. Bilo kao otac, bilo kao osoba, bilo kao majka, bilo kao svećenik, bilo kao časna sestra, samo s ljubavlju ćeš moći doći do zadnjeg nivoa, odnosno do najveće ljubavi, bez muke. Budimo svjesni da se baš zato kroz Bibliju ta toliko jaka riječ spominje jer bez nje ništa u životu ne bi imalo smisla i ne bi nas ispunilo, naš put koji je dan bi bio dug i ne bi imao sretan kraj, stoga dopusti sebi vidjeti što si sposoban dati, a što će ti tek život uzvratiti. Ljubi kako bi mogao biti ljubljen, jer si na kraju najmilije dijete Božje.

Da. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.”