Susret s Bogom

Što bi rekao da je sada tvojih pet minuta izravne veze s Bogom?

O čemu bi mu govorio?

Što bi ga pitao?

Kakav bi to bio susret?

Ja bih ga pokušao gledati u oči.

Znao bih da razumije

sve što se skriva u mome pogledu,

sve što sam učinio udaljujući se od istine,

sve što sam izbjegao podnijeti bojeći se da će me previše iscrpiti,

sve neistine koje sam rekao

braneći se pred onima koji su Ga izrugivali,

sva lažna svjedočanstva,

sve moje taštine i slabosti

jer sam se bojao prepustiti Njegovoj milosti.

A onda bih Ga pitao

kako je voljeti mene malenoga,

kako ima snage

nositi me svaki put kada padnem,

kako je to ljubiti do kraja?

A onda bih mu rekao

odmori se makar malo

jer sutra nas čeka novi dan.