Susret s Tobom

Došla sam Ti u susret.

Trčećim korakom, s vjetrom u kosi, preplašenog pogleda, pala sam na koljena.

Pred Tvoj križ sam pala i shvatila koliko sam mala.

Jer sam vidjela i osjetila, da u mom životu nešto nije štimalo.

Nešto je nedostajalo, moje srce nije se dovoljno Tebi dalo…

Falila je neka boja u mome životu kako bih otkrila istinsku, rajsku ljepotu.

Nisam je mogla pronaći.

Ni u ljudima, ni u stvarima.

A tražila sam je, uistinu jesam.

Sve dok u meni nije odjeknuo zov Tvoj

Koji nameće pitanje: “Želiš li biti moj?”

Ali ne bilo kakav, nego Tvoj zov s križa.

Baš poput onog siromaška iz Asiza i mene si pozvao da budem “luda svijeta” , jer navodno takvih mala je četa.

Kao što si prije 800 godina pozvao njega, mene zoveš danas da se odreknem svega.

Kako li je samo to znanje moćno, za mene previše nedokučivo i duboko…

O uistinu, Gospodine, Srce je Tvoje široko.

Ovo je dokaz da si Ti isti.

I danas i jučer i prije 800 godina.

Tvoja se Ljubav ne mijenja, u njoj je sva milina.

Pognutih koljena shvatih to.

Da Ti zoveš.

U misiju ljubavi, utjehe, siromaštva duhom i čežnje za nebeskim kruhom.

I onda se upitah, baš poput siromaška iz Asiza: “Gospodine, što mi je činiti?”

I Tvoj odgovor bijaše isti.

I danas i prije 800 godina…

“Idi i popravi moju crkvu!”

Gdje je Duh mržnje, donesi Duha ljubavi.

Gdje je Duh žalosti, donesi Duha radosti.

Samo, jedno nije isto.

Mladić iz Asiza te odmah poslušao i da zadatak Tvoj izvrši čitav se dao.

Jesam li ja dovoljno ozbiljno shvatila Tebe koji mi se želiš približiti darujući Sebe?

Dovoljno siromašna jesam li postala

I za drugog se čitava dala?

Ne znam odgovor na to pitanje.

I nitko ga ne zna doli Tebe samoga.

Jedinoga, iskrenoga i pravoga Boga.

Vladara čitavog života moga.

Jer s Tobom uvijek mogu dublje zaroniti, pronaći siromašnijeg, potrebitijeg i Tebe u njemu pohoditi.

I vidjeti gdje se ta ogromna Ljubav krije.

Tamo, gdje se moje srce smije.

O daruj mi, Gospodine, sestricu siromaštinu jer znam da me ona vodi u vječnu baštinu.

Na svijetu, najbogatiji siromah želim biti

I tako ljepotu hoda s Tobom otkriti.